סוכות לויתן

רחוב ר׳ יוחנן בן זכאי 10

איזור ז׳ אשדוד

מרכז הזמנות - 055-677-7347

חיים - 050-770-4880

sukka770@gmail.com