את הסוכות והסכך ניתן להשיג

ברחוב רבי יוחנן בן זכאי 10

איזור ז' אשדוד

 

חיים - 050-7704880

 

דרושים סוכנים!