את הסוכות והסכך ניתן להשיג

ברחוב רבי יוחנן בן זכאי 10

איזור ז' אשדוד

 

חיים 

050-7704880

 

דרושים סוכנים!

 

 

 

כל הזכויות שמורות